Ценоразпис

 

 

Ветеринарна клиника „Ита Вет", гр. София, ул. Криволак 49

тел. : 0888 710 785, 02/444 18 44

Ценоразпис

 

 /съгласуван с Ветеринарно Медицинска Колегия София - град, в сила от 01.06.2017г./

 

 

 

Прегледи - диагностични:

 

Понеделник - петък                09:30 - 20:00                           17 лв.

Понеделник - неделя              20:00 - 09:00                           45 лв.

Събота                                    10:00 - 14:00                           17 лв.

Неделя/официален празник    10:00 - 14:00                           17 лв.

Всеки следващ преглед                                                          10 лв.

 

Прегледи - специализирани:

 

Офталмологичен, ортопедичен и т.н.                                     29 лв.

Второ мнение                                                                         27 лв.

Посещение на място (в рамките на София)                            45 лв.

 

 

Ваксини

 

Моно-,би-,три -,пет-  и седемвалентна -куче                        38 лв.

Годишна реваксинация на куче + кучешка кашлица             70лв.

Тривалентна (Feligen) - котка                                       38 лв.

Тривалентна (Purevax) - котка                                                45 лв.

Четиривалентна (Quadricat) - котка                                        38 лв.

Петвалентна  - котка                                                               65 лв

Pestorin - заек                                                                         20 лв.

Рабивак - заек                                                                             27 лв.

Моновалентна - бяс                                                                20 лв.

Издаване на паспорт                                                              10 лв.

Издаване/преиздаване международен паспорт                      17 лв.

Поставяне на микрочип                                                45 лв.

 

 

Обезпаразитяване

 

Външно                                                                                  7 лв.

Вътрешно                                                                               7 лв.

*не се включва цената на препарата

Отстраняване на кърлеж                                                        13 лв.

 

Хоспитализация

 

Хоспитализация - постъпване в клиниката                           24 лв.

Хоспитализация под 4 часа                                                    13 лв.

Хоспитализация за деня при хирургична процедура 12-16ч.  24лв.

Хоспитализация - за 12 часов блок                                        24 лв.

Професионални грижи за 12 часов блок                                24 лв.

 

Интензивни грижи

 

Спешна помощ при постъпване                                             88 лв.

Интензивни грижи за 12 - часов блок                                    121лв.

Кислород - на час                                                                   17 лв.

Кислород - на 12 часа                                                            125 лв.

Кръвопреливане - цяла кръв - куче                                       187 лв.

Кръвопреливане -цяла кръв - котка                             93 лв.

Трансфузия на плазма                                                            187лв.

Поставяне на носно - хранопроводна сонда                          71лв.

Поставяне на носен катетър за О2                                          71 лв.

Поставяне на централен венозен катетър                               38 лв.

Поставяне на гръдна тръба                                                    187 лв.

 

Флуидна терапия

 

Поставяна на венозен катетър                                      17 лв.

Система-банка                                                                        16 лв.

Система - банка - инфузомат                                       27 лв.

Колоидни разтвори - за 1мл.                                                  3 лв.

Флуиди подкожно                                                                  22лв.

Флуиди чрез инфузионна помпа (без лекарствения препарат)        13 лв./1час

 

Медицински процедури

Поставяне на подкожна/мускулна инжекция                          1.5лв.

Подкожна/мускулна инжекция                                               3.80лв.

Даване на лекарства през устата                                            7 лв.

Вземане на кръв                                                                     13 лв.

 

Превръзка/шина - ниво 1                                                       27 лв.

Превръзка/шина - ниво 2                                                       37 лв.

Превръзка/шина - ниво 3                                                       49 лв.

Превръзка/шина - ниво 4                                                       66 лв.

Почистване на уши                                                                 17 лв.

Промивка на уши                                                                   44 лв.

Почистване на анални жлези                                                  17 лв.

Промиване на анални жлези                                                   33 лв.

Промиване на препуциум/влагалище                                     33 лв.

Изрязване на нокти                                                                 13 лв.

Изрязване на клюн                                                                  13 лв.

Изрязване на зъби                                                                   13 лв.

*Отстраняване на чуждо тяло от лапа                                    71 лв.

*Отстраняване на чуждо тяло от ухо                                     77 лв.

*Отстраняване на чуждо тяло от носа                                    77 лв.

*Отстраняване на чуждо тяло от окото                                  99 лв.

*Обработка на абсцес                                                             93 лв.

*Обработка на флегмон                                                93лв.

*Цистоцентеза                                                                        38 лв.

Поставяне уринарен катетър на мъжко животно          28 лв.

Поставяне уринарен катетър на женско животно                  28 лв.

Клизма - куче                                                                         60 лв.

Клизма - котка                                                                       49 лв.

*Пункция на става                                                                  66 лв.

Абдоминоцентеза - диагностична                                         38 лв.

Абдоминоцентеза - терапевтична                                          68 лв.

Торакоцентеза - диагностична                                              38 лв.

Торакоцентеза - терапевтична                                               132 лв.

*Перикардиоцентеза                                                              220 лв.

*Почистване на зъбен камък - 1-ва степен                             49 лв.

*Почистване на зъбен камък - 2-ра степен                            60 лв.

*Почистване на зъбен камък - 3-та степен                             71 лв.

*Почистване на зъбен камък - 4-та степен                             82 лв.

*Изваждане на млечни зъби                                                   19лв./зъб

*Екстракция на постоянен зъб:                                                       

Резец                                                                                       60лв

Кучешки                                                                                 132лв

Кътник                                                                                    110лв

Изкуствено осеменяване                                                        80 лв.

Асистирано раждане до 8 ч.                                                      220 лв.

Асистирано раждане за всеки следващ час                             22лв./час

 

Анестезия

 

Индукция - D/K                                                                      8 лв./1мл.

Индукция - Propofol                                                               8 лв./1 мл.

Индукция - Thiopental                                                            6 лв./1мл.

Седация                                                                                  27лв.

Епидурална анестезия                                                            99 лв.

Локална анестезия                                                                  33 лв.

Проводна анестезия                                                                38 лв.

Повърхностна анестезия                                                        27 лв.

Мониторинг/час                                                                     66 лв.

 

 

 

Хирургия

 

*Кожни рани - 1-ва степен                                                     49 лв.

                         2-ра степен                                                      60 лв.

                         3-та степен                                                       93 лв.

                         4-та степен                                                       165лв.

*Кожни рани - пластика                                                        187 лв.

Кастрация на мъжко куче       - до 10кг.                                 98 лв.

- 11-20кг.                                110 лв.

- 21-40кг.                                132 лв.

- над 40кг.                               176 лв.

Кастрация на женско куче      - до 10кг.                                 132 лв.

- 11 - 20кг.                               143 лв.

- 21 - 40кг.                               187 лв.

                                                - над 40кг.                               219 лв.

Кастрация на женска котка                                                     106 лв.

Кастрация на мъжка котка                                                      73 лв.

Кастрация на заек/гризачи     мъжко животно                       91 лв.

женско животно                      110 лв.

Кастрация на пор + екстирпация на анални жлези

мъжко животно                       275 лв.

женско животно                      297 лв.

Кастрация на крипторхид - котка                                          121 лв.

Кастрация на крипторхид - куче                                            187 лв.

Допълнителна такса за :

по време на разгонване          + 20%

бременност                             + 60%

затлъстяване                                     + 20%

*Екстирпация на анални жлези                                              165 лв.

*Отстраняване на кожни тумори                                           132 лв.

*Мастектомия - куче                                                              176 лв.

*Мастектомия - котка                                                            143 лв.

*Умбиликална херния                                                            132 лв.

*Ингвинална, скротална, фемурална херния                         187 лв.

*Травматична херния/евентрация                                          220 лв.

*Перинеална херния                                                              275 лв.

*Перинеални тумори                                                              275 лв.

*Корекция на изпадане на ректума

без некроза на червото           110лв.

с некроза на червото              198 лв.

колопексия                    286 лв.  

 

Операции в областа на главата

 

*Пластика на твърдо небце                                                    198 лв.

*Пластика на меко небце                                                        187 лв.

*Ороназална фистула                                                             176 лв.

*Отстраняване на гингивални тумори /и епулис/                   154 лв.

*Екстирпация на слюнчена жлеза                                          198 лв.

*Корекция на ентропиум/ектропиум - едностранно             165 лв.

*Cherry eyе                                                                             154 лв.

*Корнеална язва - скарификация                                           132 лв.

*Корнеална язва - конюнктивална лапичка                           165 лв.

*Пришиване на клепачи /трети клепач/                                  110  лв.

*Корнеално чуждо тяло                                                187 лв.

*Хирургично лечение на панус                                              275 лв

*Хирургично отстраняване на ектопични мигли          176 лв.

*Перфорация на корнеята                                                      275 лв.

*Рани на клепачите                                                                132 лв.

*Тумори на клепачите                                                            176 лв.

*Проптозис на очната ябълка                                                 275 лв.

*Енуклеация                                                                           297 лв.

*Отохематом                                                                          165 лв.

*Отстраняване на тумори/полипи от ушния канал                209 лв.

*Аблация на ушния канал                                                      429 лв.

*Лечебно купиране на уши                                                    275 лв.

 

*Операции на хранопровода - шийна област                        407 лв.

*Операции на хранопровода - гръдна област                        770 лв.

 

 

Коремни операции

 

*Диагностична лапаротомия - куче                              132 лв.

*Диагностична лапаротомия - котка                                      110 лв.

*Пиометра -куче                                                                    264 лв.

*Пиометра - котка                                                                  198 лв.

*Цезарово сечение -куче                                                        242 лв.

*Цезарово сечение - котка                                                     220 лв.

*Спленектомия - куче                                                            330 лв.

*Спленектомия - котка                                                          3.8 лв.

*Гастротомия                                                                         275 лв.

*Частична гастректомия                                                        330 лв.

*Пилоропластика                                                                   330 лв.

*Ентеротомия                                                                         275 лв.

*Ентероанастомоза                                                                308 лв.

*Мегаколон                                                                            396 лв.

*Инвагинация                                                                         308 лв.

*Превъртане/разширение на стомаха                                     649 лв.

*Оперативно лечение на перитонит                             385 лв.

 

Операции на уринарните/половите пътища

 

*Цистотомия                                                                          231 лв.

*Поставяне на цистостомален катетър                                   143 лв.

*Отстраняване на тумори на пикочния мехур                       275 лв.

*Отстраняване на камъни от пикочния мехур                       264 лв.

*Уретротомия - куче                                                              264 лв.

*Скротална уретростомия - куче                                           319 лв.

*Перинеална уретростомия - котка                                       231 лв.

*Реуретростомия                                                                    214 лв.

*Травматично разкъсване на уретрата                                   275 лв.

*Вагинални тумори - епизиотомия                                        187 лв.

*Вагинални тумори - тазов капак                                          660 лв.

*Тестикуларни тумори                                                           187 лв.

*Изпадане на влагалище/пенис                                              214 лв.

*Фимоза, парафимоза, френулум перзистенс                        176 лв.

*Екстирпация на бъбрек                                                        418 лв.

*Простатен абсцес                                                                  473 лв.

*Простатна циста                                                          473 лв.

 

Операции на дихателната система

 

*Пластика на ноздри                                                              187 лв.

*Аритеноидна латерализация                                                539 лв.

*Трахеотомия                  &n

Начало|Услуги|Случаи|Отговори|За ИтаВет|Зоомагазин|Контакти

2008 © ИтаВет. Всички права запазени. Създаден от Aelita-design.com