Ценоразпис

Ветеринарна клиника „Ита Вет", гр. София, ул. Криволак 49
тел. : 0888 710 785, 02/444 18 44
Ценоразпис

/съгласуван с Ветеринарно Медицинска Колегия София - град, в сила от 01.01.2013г./

 

Прегледи - диагностични:

Понеделник - петък 09:30 - 20:00 15 лв.
Понеделник - неделя 20:00 - 09:30 40 лв.
Събота 10:00 - 14:00 15 лв.
Неделя/официален празник 10:00 - 14:00 15 лв.
Всеки следващ преглед 8 лв.
Консултация 20 лв.

Прегледи - специализирани:

Офталмологичен, ортопедичен и т.н. 25 лв.
Второ мнение 25 лв.
Посещение на място (в рамките на София) 40 лв.


Ваксини

Моно-,би-,три -,пет- и седемвалентна -куче 35 лв.
Годишна реваксинация на куче + кучешка кашлица 60лв.
Тривалентна (Feligen) - котка 35 лв.
Тривалентна (Purevax) - котка 40 лв.
Четиривалентна (Quadricat) - котка 35 лв.
Петвалентна - котка 60 лв
Pestorin - заек 15 лв.
Моновалентна - бяс 15 лв.
Издаване на паспорт 7 лв.
Издаване/преиздаване международен паспорт 15 лв.
Поставяне на микрочип 40 лв.


Обезпаразитяване

Външно 5 лв.
Вътрешно 5 лв.
*не се включва цената на препарата
Отстраняване на кърлеж 10 лв.

Хоспитализация

Хоспитализация - постъпване в клиниката 20 лв.
Хоспитализация под 4 часа 10 лв.
Хоспитализация за деня при хирургична процедура 12-16ч. 20лв.
Хоспитализация - за 12 часов блок 20 лв.
Професионални грижи за 12 часов блок 20 лв.

Интензивни грижи

Спешна помощ при постъпване 70 лв.
Интензивни грижи за 12 - часов блок 100лв.
Кислород - на час 10 лв.
Кислород - на 12 часа 100 лв.
Кръвопреливане - цяла кръв - куче 150 лв.
Кръвопреливане -цяла кръв - котка 75 лв.
Трансфузия на плазма 150 лв.
Поставяне на носно - хранопроводна сонда 50 лв.
Поставяне на носен катетър за О2 50 лв.
Поставяне на централен венозен катетър 30 лв.
Поставяне на гръдна тръба 150 лв.

Флуидна терапия

Поставяна на венозен катетър 15 лв.
Система-банка 10 лв.
Система - банка - инфузомат 20 лв.
Колоидни разтвори - за 1мл. 1 лв.
Флуиди подкожно 15лв.
Флуиди чрез инфузионна помпа (без лекарствения препарат) 10 лв./1час

Медицински процедури

Подкожна/мускулна инжекция 3 лв.
Даване на лекарства през устата 5 лв.
Вземане на кръв 10 лв.

Превръзка/шина - ниво 1 20 лв.
Превръзка/шина - ниво 2 30 лв.
Превръзка/шина - ниво 3 40 лв.
Превръзка/шина - ниво 4 55 лв.
Почистване на уши 15 лв.
Промивка на уши 30 лв.
Почистване на анални жлези 12 лв.
Промиване на анални жлези 25 лв.
Промиване на препуциум/влагалище 25 лв.
Изрязване на нокти 10 лв.
Изрязване на клюн 10 лв.
Изрязване на зъби 10 лв.
*Отстраняване на чуждо тяло от лапа 60 лв.
*Отстраняване на чуждо тяло от ухо 65 лв.
*Отстраняване на чуждо тяло от носа 65 лв.
*Отстраняване на чуждо тяло от окото 85 лв.
*Обработка на абсцес 80 лв.
*Обработка на флегмон 80лв.
*Цистоцентеза 30 лв.
Поставяне уринарен катетър на мъжко животно 20 лв.
Поставяне уринарен катетър на женско животно 20 лв.
Клизма - куче 50 лв.
Клизма - котка 40 лв.
*Пункция на става 50 лв.
Абдоминоцентеза - диагностична 30 лв.
Абдоминоцентеза - терапевтична 60 лв.
Торакоцентеза - диагностична 30 лв.
Торакоцентеза - терапевтична 100 лв.
*Перикардиоцентеза 180 лв.
*Почистване на зъбен камък - 1-ва степен 40 лв.
*Почистване на зъбен камък - 2-ра степен 50 лв.
*Почистване на зъбен камък - 3-та степен 60 лв.
*Почистване на зъбен камък - 4-та степен 70 лв.
*Изваждане на млечни зъби 15лв./зъб
*Екстракция на постоянен зъб:
Резец 50лв
Кучешки 100лв
Кътник 90лв
Изкуствено осеменяване 60 лв.

Анестезия

Индукция - D/K 6 лв./1мл.
Индукция - Propofol 7 лв./1 мл.
Индукция - Thiopental 5 лв./1мл.
Седация 20лв.
Епидурална анестезия 80 лв.
Локална анестезия 25 лв.
Проводна анестезия 30 лв.
Повърхностна анестезия 20 лв.
Мониторинг/час 50 лв.

Хирургия

*Кожни рани - 1-ва степен 40 лв.
2-ра степен 50 лв.
3-та степен 75 лв.
4-та степен 130лв.
*Кожни рани - пластика 150 лв.
Кастрация на мъжко куче - до 10кг. 80 лв.
- 11-20кг. 90 лв.
- 21-40кг. 110 лв.
- над 40кг. 140 лв.
Кастрация на женско куче - до 10кг. 100 лв.
- 11 - 20кг. 110 лв.
- 21 - 40кг. 150 лв.
- над 40кг. 170 лв.
Кастрация на женска котка 90 лв.
Кастрация на мъжка котка 60 лв.
Кастрация на заек/гризачи мъжко животно 75 лв.
женско животно 95 лв.
Кастрация на пор + екстирпация на анални жлези
мъжко животно 230 лв.
женско животно 250 лв.
Кастрация на крипторхид - котка 90 лв.
Кастрация на крипторхид - куче 150 лв.
Допълнителна такса за :
по време на разгонване + 20%
бременност + 60%
затлъстяване + 20%
*Екстирпация на анални жлези 120 лв.
*Отстраняване на кожни тумори 100 лв.
*Мастектомия - куче 140 лв.
*Мастектомия - котка 110 лв.
*Умбиликална херния 100 лв.
*Ингвинална, скротална, фемурална херния 150 лв.
*Травматична херния/евентрация 180 лв.
*Перинеална херния 220 лв.
*Перинеални тумори 230 лв.
*Корекция на изпадане на ректума
без некроза на червото 75лв.
с некроза на червото 160 лв.
колопексия 230 лв.

Операции в областа на главата

*Пластика на твърдо небце 160 лв.
*Пластика на меко небце 150 лв.
*Ороназална фистула 135 лв.
*Отстраняване на гингивални тумори /и епулис/ 110 лв.
*Екстирпация на слюнчена жлеза 150 лв.
*Корекция на ентропиум/ектропиум - едностранно 130 лв.
*Cherry eyе 110 лв.
*Корнеална язва - скарификация 100 лв.
*Корнеална язва - конюнктивална лапичка 130 лв.
*Пришиване на клепачи /трети клепач/ 90 лв.
*Корнеално чуждо тяло 150 лв.
*Хирургично лечение на панус 200 лв
*Хирургично отстраняване на ектопични мигли 140 лв.
*Перфорация на корнеята 210 лв.
*Рани на клепачите 100 лв.
*Тумори на клепачите 140 лв.
*Проптозис на очната ябълка 200 лв.
*Енуклеация 230 лв.
*Отохематом 120 лв.
*Отстраняване на тумори/полипи от ушния канал 170 лв.
*Аблация на ушния канал 350 лв.
*Лечебно купиране на уши 200 лв.

*Операции на хранопровода - шийна област 330 лв.
*Операции на хранопровода - гръдна област 600 лв.


Коремни операции

*Диагностична лапаротомия - куче 100 лв.
*Диагностична лапаротомия - котка 90 лв.
*Пиометра -куче 200 лв.
*Пиометра - котка 150 лв.
*Цезарово сечение -куче 190 лв.
*Цезарово сечение - котка 180 лв.
*Спленектомия - куче 250 лв.
*Спленектомия - котка 230 лв.
*Гастротомия 200 лв.
*Частична гастректомия 250 лв.
*Пилоропластика 250 лв.
*Ентеротомия 220 лв.
*Ентероанастомоза 250 лв.
*Мегаколон 300 лв.
*Инвагинация 250 лв.
*Превъртане/разширение на стомаха 500 лв.
*Оперативно лечение на перитонит 300 лв.

Операции на уринарните/половите пътища

*Цистотомия 180 лв.
*Поставяне на цистостомален катетър 100 лв.
*Отстраняване на тумори на пикочния мехур 200 лв.
*Отстраняване на камъни от пикочния мехур 200 лв.
*Уретротомия - куче 200 лв.
*Скротална уретростомия - куче 250 лв.
*Перинеална уретростомия - котка 180 лв.
*Реуретростомия 170 лв.
*Травматично разкъсване на уретрата 200 лв.
*Вагинални тумори - епизиотомия 150 лв.
*Вагинални тумори - тазов капак 500 лв.
*Тестикуларни тумори 150 лв.
*Изпадане на влагалище/пенис 170 лв.
*Фимоза, парафимоза, френулум перзистенс 140 лв.
*Екстирпация на бъбрек 300 лв.
*Простатен абсцес 380 лв.
*Простатна циста 380 лв.

Операции на дихателната система

*Пластика на ноздри 150 лв.
*Аритеноидна латерализация 400 лв.
*Трахеотомия 160 лв.
*Лобектомия на бял дроб 900 лв.
*Диафрагмална херния 450 лв.
*Корекция на трахеален колапс чрез протеза 500 лв.

Ортопедични операции

*Луксация на долночелюстна става - закрито наместване 100 лв.
*Фрактури на долна челюст 280 лв.
*Фрактури на горна челюст 350 лв.
*Фрактури на пръста 160 лв.
*Ампутация на пръст 120 лв.
*Фрактура - метакарпус - куче 200 лв.
*Фрактура - метакарпус - котка 200 лв.
*Фрактура - метатарзус - куче 200 лв.
*Фрактура - метатарзус - котка 200 лв.
*Фрактури - киткова става 300 лв.
*Фрактури - тарзална става 300 лв.
*Фрактура - радиус 280 лв.
*Фрактура - тибия 300 лв.
*Фрактура - раменна кост 300 лв.
*Фрактура - бедрена кост 300 лв.
*Фрактура - лопатка 300 лв.
*Фрактури - таз 400 лв.
*Фрактури на ребра, гръден капак 350 лв.
*Сакроилиачно отделяне 300 лв.
*Тройна остеотомия на таза 900 лв.
*Луксация на тазобедрена става закрито наместване 100 лв.
оперативно наместване 350 лв.
*Луксация на тарзална става - изкуствени връзки 380 лв.

*Скъсана предна кръстна връзка : изкуствени връзки
пациент до 15 кг. 300 лв.
пациент над 15 кг. 380 лв.
*Скъсана предна кръстна връзка : tibial wedge 500 лв.
*Луксация на патела/първа до четвърта степен/ 400 лв.
*Възстановяване на сухожилия 250 лв.
*Растежни дефекти на лакътната става :
UAP с възстановяване на PA 350 лв.
UAP c отстраняване на РА 320 лв.
*Фрактуриран Processus coronoideus 350 лв.
*Остеотомия на бедрената глава 240 лв.
*Артродеза - киткова става 350 лв.
*Артродеза - тарзална става 350 лв.
*Ампутация на гръден крайник - котка 200 лв.
*Ампутация на гръден крайник - куче 250 лв.
*Ампутация на тазов крайник - котка 200 лв.
*Ампутация на тазов крайник - куче 250 лв.

Операции на гръбначния стълб - неврохирургия

*Миелография 200 лв.
*Атланто - аксиална сублуксация 700 лв.
*Вентрален слот 800 лв.
*Хемиламинектомия 700 лв.
*Дорзална ламинектомия 700 лв.
*Фрактури на прешлени 700 лв.
*Компресионни фрактури с използване на костен цимент 900 лв.

Диагностика

Лаборатория

Кръвни изследвания
Пълна кръвна картина 20 лв.
Биохимични показатели - за показател 6 лв.
Стандартен панел 40 лв.
Кръвна натривка 25 лв.
Глюкоза - глюкомер 5 лв.
Глюкозна крива 50 лв.
Изследване на урина тест лента 6 лв.
рефрактометър 10 лв.
под микроскоп 15 лв.
Копроовоскопия 15 лв.
Копрпларвоскопия 20 лв.
Цитологично изследване 15 лв.
Кожна проба 15 лв.
Посявка за дерматофити 30 лв.
Cross - match при кръвопреливане 30 лв.
Микробиология 35лв.
Хистология 50лв.
Тест - парвовироза 30 лв.
Тест - парвовироза+коронавироза 35 лв.
Тест - парвовироза+коронавироза+гиардиоза 40 лв.
Тест - гиардиоза 30 лв.
Тест - ерлихиоза 30 лв.
Тест - кучешка инфлуенца /CIRD-3 Ag/ 30 лв.
Тест - бяс 30 лв.
Тест - бруцелоза 30 лв.
Тест - гана 30 лв.
Тест - дирофилариоза 30 лв.
Тест - дирофилариоза, анаплазмоза, лаймска болест,
ерлихиоза 60 лв.
Тест -котешка левкемия+котешки имунодефицитен вирус 40 лв.
Тест - FРV /котешка панлевкопения/ 30 лв.
Тест - котешка корона вироза 30 лв.

Тест - Ширмер 20 лв.
Тест - Флуоресцин 15 лв.

Пункционна биопсия 45 лв.
Тъканна биопсия 55 лв.

ЕКГ - изследване 35 лв.
Ехография - коремни органи 40 лв.
Ехография - коремни органи/частично/ 30 лв.
Ехография - сърце 60 лв.
Физиотерапия/за процедура/ 20 лв.
Подстригване 40лв.
Стационар/24ч 20 лв.

Евтаназия (хуманно умъртвяване):

Гризачи 35 лв.
Котка 40 лв.
Куче:
Дребни породи (до 10кг) 40 лв.
Средни породи (10 - 20 кг) 45 лв.
Едри породи (20 - 40 кг) 55 лв.
Гигантски породи (над 40 кг) 65 лв.

Аутопсия 90 лв.

*Горепосочените цени отбелязани със звездичка се отнасят само за самата манипулация/ операция, в тях не се включва цената за поставяне на венозен катетър, лекарства (включително упойка), допълнителни косумативи и други.
**Обявената цена за операциите включва стандартни тип и количества упойка и консумативи. Всяко чувствително излизане от стандартните граници (напр. при рискови пациенти, изискващи по-специален тип упойка) води до оскъпяване, което предварително се съгласува със стопанина.
*** Ако за извършване на манипулации, неналагащи в стандартния случай упойка, се наложи такава поради недостатъчен контрол от страна на стопанина върху животното, манипулацията се оскъпва с 10 - 55 лв. в зависимост от вида и килограмите на пациента, продължителността на поддържане на упойка и използването или не на стрела.
****Преди всяка операция или изискваща упойка манипулация стопанинът подписва декларация за информирано съгласие. Собствениците имат право да изберат вида упойка след обстойно разяснение от лекаря. Ако изборът им не съвпада с мнението на лекаря, подписват допълнителна декларация.
ЛЕКАРИТЕ В ИТА ВЕТ ИМАТ ПРАВО ДА ОТКАЖАТ ПРЕГЛЕД И ЛЕЧЕНИЕ НА ДАДЕН ПАЦИЕНТ, КОГАТО СТОПАНИНЪТ СЕ ДЪРЖИ НЕУВАЖИТЕЛНО ИЛИ НЕПРИСТОЙНО, КОГАТО ОТКАЗВА ДА СЛЕДВА СТРИКТНО УКАЗАНИЯТА ИМ ИЛИ ПОДЛАГА НА СЪМНЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛИЗМА ИЛИ ЧОВЕШКИТЕ ИМ ДОБРОДЕТЕЛИ МОЛИМ СТОПАНИТЕ ДА НЕ НИ ЗАПОЗНАВАТ С МНЕНИЕТО СИ ЗА ЕДИН ИЛИ ДРУГ КОЛЕГА ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР. ГОТОВИ СМЕ ДА ПОМОГНЕМ НА ВСЕКИ ПАЦИЕНТ, НЕЗАВИСИМО ПРИ КОГО Е ЛЕКУВАН ДО МОМЕНТА, НО НЕ ТОЛЕРИРАМЕ НАПАДКИ КЪМ РАБОТАТА НА КОЙТО И ДА Е ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР

 

 

Начало|Услуги|Случаи|Отговори|За ИтаВет|Зоомагазин|Контакти

2008 © ИтаВет. Всички права запазени. Създаден от Aelita-design.com